Chuyên mục tìm gia đình nhận cưu mang các bé chó mèo bị bỏ rơi.